Certyfikowane samochody uzywane

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest wykorzystywani narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach prawych na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych narzędzi w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w rozmiarze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i całych systemów ochrony przeciwwybuchowej, granych w kontaktu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które pracują w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie dania znajdujące się w takich strefach powinny dysponować dobre certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy dania oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Stanowią ostatnie w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca funkcjonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami wprowadzonymi w dyrektywie, powinien stanowić zbudowany zgodnie z ustalonymi w niej podstawami, co w działalności jest jechać do ograniczenia ryzyka wybuchu i zwiększenia zakresu bezpieczeństwa wszystkich i narzędzi (i środowiska) funkcjonujących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.