Dyrektywa unii bron

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do gruncie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedno z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

Drivelan Ultra

W Polsce ATEX opisany pozostał w Zdecydowaniu Ministra Gospodarki w istocie zasadniczych wymagań dla narzędzi i stylów ochronnych danych do gruntu w odległościach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w szkoła szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, które potrzebuje spełniać materiał w relacje od miejsca w którym będzie on wykorzystywany. Należy zawsze mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne wychodzące z nowych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kierowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich występowania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z sektora. Przynosi to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem atakiem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z regułą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.