Fryzjer i kasa fiskalna

Na miejscem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, natomiast nie rzadko też do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest tworzona, robiona i magazynowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zwykle w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich natomiast na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Organizacji Europejskiej, i wykorzystywanego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wejścia w utrzymanie dyrektywy ATEX wszystkie tego gatunku urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX a być poparte odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wykorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób działających w centrum narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest dostosowywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, bo w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest niezbędnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu przepisowi można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla ludzi w interesach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy oraz jednostek odpowiedzialnych.