Hodowac zwierzeta po niemiecku

Sam czas mięso używany jest na ogół w miejscu kulinarnym i stanowi definicję konglomeratu tkanek, z jakich kluczową jest tkanka mięśniowa, uzyskiwana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość mieszkańców kontynentu europejskiego uważa ciało za drink z podstawowych składników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom produktów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już z czasów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego okazało się skutecznym sposobem na dostarczanie organizmowi dużych ilości energii. Prawdopodobnie przejście na jedzenie mięsa nastąpiło to w sezonie zlodowaceń, kiedy trudniej było kupić pokarm roślinny i jedzenie mięsa było się jednym z podstawowych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez różne ruchy wegetariańskie, których ludzie uważają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż stanowiącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wyglądy prawe i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a często zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, gdyż stanowi więc rzecz propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu wybiera się świadome i pozytywne wyłączenie z prostej diety mięsa, w obecnym wyjątkowo ryb i owoców morza.

Weganizm posiada najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który liczy na unikaniu wszystkich artykułów pochodzenia zwierzęca, zatem nie tylko mięsa, a też jajek, mleka i przetworów mlecznych. Istnieje ostatnie ruch życia związany z określonymi cechami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na placu subkontynentu indyjskiego, gdzie miał charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się tylko w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uznaje się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury czystej i dobrej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z ostatnich jedynych przyczyn, co w godzinie lodowcowej. Dopóki nie zostaną przygotowane satysfakcjonujące dla klientów odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa dalej będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży okres będą bawiły się dużą rzeszą klientów.