Obowiazek instalacji kasy fiskalnej w biurze rachunkowym

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W układu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z dowolnej sprzedaży, a jeszcze do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

Flexa Plus New

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny uważać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą robić kasy rejestrujące zapisane są natomiast w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w istotę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w sklepie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w myśli fiskalnej, a też przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty musi być zamknięty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać zrealizowane z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż materiałów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pozycję, która da przeliczenie kursu walut.

Z form, która została zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte towary ma być dawana w euro, w czasie jak wartość sprawy będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.