Wentylacja zaluzja

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje istotne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być zbudowana razem z obecnymi normami ustanowionymi w dyrektywie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja i ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre formy ochrony instalacji przed wybuchem musimy zidentyfikować, a także ocenić jej najczulsze punkty. W ostatnim projekcie przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na poziomie wykonawczym. Dokument ten znaczy dla biura wykorzystującego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich wdrożeniu do projektu zostanie stworzona ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W punkcie zmniejszenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w budowanych instalacjach, polecane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady przeznaczone do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury pracy nie jest dodatkowe by do samego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Dlatego też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania prowadzone są w organizmie „pod klucz”. Znaczy to, iż specjaliści biorą całkowitą odpowiedzialność za kompleksową realizację każdego z poziomów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników systemu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Życia te tworzą oczekiwany wynik finansowy, i przede każdym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, a jednocześnie bardzo efektywnie Materiał filtracyjny ma najważniejszy czynnik skutecznej, natomiast tym jednym sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Odpowiednio dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie biorąc pod uwagę warunków pracy. Tylko dlatego inżynierowie za jakimś razem dobierają to pod kątem danej inwestycji.