Wodociagi brzeszcze telefon

Wymagania w obszarze ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy zmuszają producentów i klientów akcesoriów do zapewnienia maksymalnej hermetyzacji urządzeń oraz instalacji ciśnieniowych i bezpieczeństwa ich przed nagłym wzrostem ciśnienia. Stąd coraz bardziej rozpowszechnione zatrzymuje się wykorzystywanie w urządzeniach płytek bezpieczeństwa.

Płytki bezpieczeństwa (lub tzw. bursting discs) zabezpieczają aparaty i dania przed nadmiernym wzrostem lub spadkiem ciśnienia. Producent wybierając artykuł do budowy płytek, bierze pod opiekę pozostałe elementy: - ich moc chemiczną - najbardziej popularnym artykułem z którego są robione płytki, jest stal kwasoodporna, - ich forma temperaturową, - oraz trwałość płytki - przyjmuje się tu pod uwagę wytrzymałość płytki na ciśnienie podczas biegu zaś jego odmiany w porządku, temperaturę oraz składniki chemiczne. Te dane podają z serii orientację użytkownikowi płytek bezpieczeństwa, co do gustu płytek, które potrafi zastosować oraz okresu ich stosowania. Istnieje wtedy wyjątkowo poważne, gdyż przedwczesna wymiana płytek może skończyć proces sztuce i przynieść niepotrzebne straty. Produkowany istnieje również inny rodzaj płytek tzw. płytki bezpieczeństwa dwukierunkowe. Płytki też są zaprojektowane tak, aby chronić zbiornik jednocześnie przed podciśnieniem kiedy i nadciśnieniem. Dzięki swojej złożonej konstrukcji płytki zapewniają stabilność pracy dania oraz pozwalają pewność użytkowania, dzięki wmontowanemu czujnikowi, który jeszcze monitoruje pracę płytki bezpieczeństwa w obu kierunkach. Producenci proponują te kombinację, liczącą na tym, że płytka bezpieczeństwa tworzona jest przed zaworem bezpieczeństwa. Tego gatunku rozwiązanie ma duże zalety ponieważ: - zapewnia całkowitą szczelność, - zabezpiecza zawór zabezpieczenia przed korozją i własnymi elementami chemicznymi, - daje szansa wykonania zaworu bezpieczeństwa z tańszych materiałów. - nie jest konieczność natychmiastowego przestoju urządzenia po zadziałaniu płytki bezpieczeństwa, - w razie potrzeby istnieje możliwość kontroli ciśnienia zadziałania zaworu bezpieczeństwa bez konieczności jego demontażu. Gra tym tani bezpieczeństwa mogą stanowić praktyczne wszędzie tam, gdzie wskazane jest zachowanie sterylnych warunków pracy urządzenia, ponieważ spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa.